Whatsapp Facebook Facebook Facebook Seyahat Sağlık Konut Hasar Anında Poliçemi Hatırlat Poliçemi Hatırlat SSS SSS Telefon Facebook Twitter Instagram Linkedin
WhatsApp ile Canlı Destek

Yabancı Sağlık SigortasıYABANCI UYRUKLULARA İKAMET İZNİ İÇİN ZORUNLU SAĞLIK SİGORTASI

FOREIGNER HEALTH INSURANCE (RESIDENCE PERMIT HEALTH INSURANCE)
Yabancı Sağlık Sigortası Başvuru Formu / PRIVATE HEALTH INSURANCE APPLICATION FORM


MAKE YOUR HEALTH INSURANCE FOR YOUR HEALTH EXPENSIVES

NOT JUST FOR RESIDENCE PERMIT!

SAĞLIK SİGORTANI SAĞLIK MASRAFLARIN İÇİN YAPTIR,

SADECE İKAMET İZNİ ALMAK İÇİN DEĞİL.

UCUZ VE EKSİK POLİÇELER YARI YOLDA BIRAKIR.Bu zorunluluk ile Türkiye’de, vizenin veya vize muafiyetinin tanıdığı süreden ya da doksan günden fazla kalacak yabancıların ikamet izni almaları, ikamet izni alabilmeleri için de Türkiye’de faaliyet gösteren sigorta şirketlerinden özel sağlık sigortası yaptırmaları gerekiyor. Kısa dönem ikamet izni için bir yıllık sigorta yaptırmaları yeterli.

Yaptırılacak özel sağlık sigortasının kapsaması gereken en düşük teminat yapısı ve iptal koşulları gibi ayrıntılar, Hazine’ye bağlı Sigortacılık Genel Müdürlüğü tarafından duyuruldu. Buna göre, sigortanın geçerli olduğu anlaşmalı sağlık kurumlarında yatarak tedavi teminatı limitsiz olmalı, anlaşmalı olmayan sağlık kurumlarında ise yıllık 20.000 TL ile limitli olmalı. Yatarak tedavi teminatında sigortalının katılım payı % 20. Ayakta tedavide teminat yıllık 2.000 TL ile limitli olmalı. Burada ise sigortalının katılım payı %40 olarak belirlenmiş durumda.

Elbette bunlar en dar kapsamlı teminatlar. İsteyen kişi daha üst planlardaki poliçelerden tercih edebilir.

Sigorta satın alırken, sigortanın asgari teminatları kapsadığından emin olunması büyük önem taşıyor. Asgari poliçelerde teminat yapısı, her şirketin ürünlerinde aynıdır. Yalnızca sigortanın geçerli olduğu sağlık kurumlarında farklılıklar olabilir. Bunun iyice sorgulanmasını tavsiye ederim. Diğer taraftan anlaşmalı olunan sağlık kurumları fiyat farkını doğurabilir. Tercih yaparken bu göz önünde bulundurulmalı.

Sigorta şirketleri, belirledikleri risk kabul şartları gereği, belli bir yaş üstündeki bir grubu ya da hastalıkları nedeniyle riskli bulduğu kişileri sigortalamayabilir. Böyle bir durumda kişinin sigortalanmadığına dair resmi yazıyı, sigorta şirketinden alarak Göç İşleri Genel Müdürlüğüne başvuran yabancı uyruklular bu şekilde değerlendirilecektir.Yalnızca aşağıdaki durumlarda poliçe iptali yapılabiliyor;

  • Genelge gereğince ikamet izin süresini kapsayan yeni bir özel sağlık sigortası sözleşmesinin ibrazı
  • İkamet izninin iptali
  • 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereğince Genel Sağlık Sigortası kapsamına dahil olunduğunu gösterir belge ibrazı

Oturma iznini aldıktan sonra poliçeyi iptal etmek ise mümkün değil. Böyle bir durumda İçişleri Bakanlığı Göç İşleri Genel Müdürlüğü’ne bilgi veriliyor.

Size en uygun sigorta teminatına sahip olmak ve özel sağlık sigortası paketlerini sigorta şirketlerine göre karşılaştırmak için ACENTELİĞİMİZDEN  hemen teklif alabilir veya 0532 111 26 87 Destek Hattımızı arayarak sağlık sigortaları konusunda uzman müşteri temsilcilerimizle görüşebilirsiniz.

Yabancı Sağlık Sigortası Başvuru Formu / PRIVATE HEALTH INSURANCE APPLICATION FORM