Whatsapp Facebook Facebook Facebook Seyahat Sağlık Konut Hasar Anında Poliçemi Hatırlat Poliçemi Hatırlat SSS SSS Telefon Facebook Twitter Instagram Linkedin
WhatsApp ile Canlı Destek

Tarım Sigortası

Bitkisel Ürün Sigortası 

Tüm bitkisel ürünler için Dolu, Fırtına, Hortum, Yangın, Deprem, Heyelan, Sel ve Su Baskını risklerinin neden olduğu miktar kaybı sigorta kapsamındadır. 

Ayrıca; 

Meyvelerde Don riskinin neden olduğu Miktar Kaybı, Meyveler, Yaş Sebzeler ve Kesme Çiçeklerde Dolu riskinin neden olduğu Kalite Kaybı, teminatı isteğe bağlı olarak sigorta kapsamına alınabilir. 


Büyükbaş Hayvan Sigortası 

Sigorta Kapsamı ve Sigortalanan Tehlikeler 

Ön soy kütüğüne, Soy kütüğüne ve Hayvan Kayıt Sistemine (TÜRKVET’e) kayıtlı süt sığırları ile Hayvan Kayıt Sistemine (TÜRKVET’e) kayıtlı olan besi sığırları (erkek) için; 

Genel Şartlarda yazılı istisnalar dışında kalan, her türlü hayvan hastalıkları ve gebelik, doğum veya cerrahi müdahale, 

Her türlü kazalardan, yılan ve böcek sokması, 

Zehirli çayır otları ve yeme bağlı zehirlenmeler, 

Her türlü doğal afetler ve güneş çarpmaları, 

Yangın ve infilak sebebiyle meydana gelen, ölüm ve mecburi kesim riskleri ile teknik şartlar çerçevesinde süt sığırları için yavru atma riski, sigorta kapsamındadır. 


Küçükbaş Hayvan Sigortası 

Sigorta Kapsamı ve Sigortalanan Tehlikeler 

Çiftçi Kayıt Sistemine entegre edilmiş Hayvan Kayıt Sistemine (Türkvet’e) kayıtlı olan damızlık koyun ve keçi ile damızlık koç ve tekeler için; 

Genel Şartlarda yazılı istisnalar dışında kalan, her türlü hayvan hastalıkları ve gebelik, doğum veya cerrahi müdahale, 

Her türlü kazalardan, vahşi hayvan saldırısı, yılan ve böcek sokması, 

Zehirli çayır otları ve yeme bağlı zehirlenmeler, 

Her türlü doğal afetler ve güneş çarpmaları 

Yangın ve infilak sebebiyle meydana gelen, ölüm ve mecburi kesim riskleri genel ve teknik Şartlar çerçevesinde sigorta kapsamındadır. 


Kümes Hayvanları Sigortası 


Sigorta Kapsamı ve Sigortalanan Tehlikeler 

Kapalı sistemde üretim yapan, bio-güvenlik ve hijyen tedbirlerini almış tesislerde yetiştirilen Kümes hayvanları için; 

Genel şartlarda yazılı istisnalar dışında kalan, her türlü kanatlı hayvan hastalıkları, 

Her türlü kazalar ve zehirlenmeler, 

Her türlü doğal afetler, 

Yangın veya infilak sebebiyle meydana gelen ölümler, zorunlu öldürme ve mecburi kesim riskleri sigorta kapsamındadır. 


Su Ürünleri Sigortası 

Denizlerde ve iç sularda yetiştirilen su ürünlerine, Çiftçi Kayıt sistemine entegre edilmiş Su Ürünleri Kayıt Sistemine kayıtlı mevcut bilgiler ve yapılacak risk incelemesi dikkate alınarak, ölüm riski teminatı; su ürünleri sigortası genel şartları, teknik şartları, tarife ve talimatları kapsamında Tarım Sigortaları Havuzu tarafından verilir. 

  • Sigorta Kapsamı ve Sigortalanan Tehlikeler 
  • Sigortaya kabul edilen su ürünleri tesislerinde; 
  • Genel şartlarda yazılı istisnalar dışında kalan her türlü hastalık, 
  • Yetiştiricinin kontrolü dışındaki kirlenme ve zehirlenmeler, 
  • Her türlü doğal afet, 
  • Kazalar, 
  • Predatörler, 
  • Alg patlaması sebebiyle su ürünleri stokunda meydana gelen ölümler ve fiziksel kayıplar sigorta kapsamındadır.Sera Sigortası 

Sigorta Kapsamı ve Sigortalanan Tehlikeler 

Sera yapı malzemeleri, içindeki teknik donanım ve serada yetiştirilen bitkisel ürünler için Dolu, Fırtına, Hortum, Yangın, Deprem, Taşıt Çarpması, Heyelan, Kar ve dolu Ağırlığı, Sel ve Su Baskını risklerinin neden olduğu miktar kaybı sigorta kapsamındadır. Fırtına, Hortum, Heyelan, Kar ve dolu Ağırlığı, Sel ve Su Baskını risklerine karşı sigorta yapılabilmesi için, risk incelemesi yapılması ve seranın aranılan vasıflara uygun bulunması şarttır.