Hayat Sigortası Nedir?

Kısaca hayat sigortaları; ana teminatı olan vefat teminatı ile sigortalının olası bir hayat kaybı durumunda arkasında kalanların maddi güvencesini sağlayan bir sigorta ürünüdür. Hayat sigortası, sigortalının önceden belirtmiş olduğu lehtar ya da kanuni varislerini yaptırdığı sigorta poliçesi kapsamında güvence vermektedir.

Hayat sigortaları başlığı altında olan ve ek olarak alınabilen teminat ile birlikte daimi sakatlığı durumunda devreye giren ve maddi kayıplara karşı da güvence altına alabilirsiniz. Bu anlamda hayat sigortaları, sizi ve yakınlarınızı olabilecek bir yaşam kaybı, kalıcı sakatlık ve ya kritik hastalık durumunda sağladı maddi güvence ile birlikte hayat standardını koruyabilir ve maddi endişeleri geri planda bırakabilirsiniz.

Hayat sigortası, temelde sigorta süresi boyunca sigorta konusu olan kişinin hayat kaybı halinde devreye giren bir teminat olarak kurgulansa da zaman içerisinde bu kurgu genişletilerek birikim sigortası yönünde de kapsayıcılığını genişletmiştir. Sigorta şirketleri kişilerin ek teminatlar ile birlikte kendi geleceklerini de teminat altına alabilecekleri birikim bazlı bir hayat sigortası da uygulayabilmektedir.

Hayat sigortasının, Ferdi kaza sigortasından farkı; Ferdi kaza sigortası kazalar sonucu oluşabilecek vefat, sakatlık ve tedavi masraflarını teminat altına alırken. Hayat sigortası sebebi fark etmeksizin olabilecek vefat durumunda seçilen kişilere maddi destek sağlamak üzere tasarlanmıştır.

Hayat Sigortaları Genel Şartları için tıklayınız.


Hayat Sigortası, hayatın getireceği beklenmedik durumlara karşı kendinizin ve sevdiklerinizin yaşam standardını korumanızı sağlayan bir güvencedir.

Hayat Sigortası’nda, poliçeniz süresince vefat, maluliyet, tehlikeli hastalık veya işsizlik gibi durumlar yaşamanız halinde; size veya belirtmiş olduğunuz lehtar ya da kanuni varislerinize poliçede belirtilen teminat tutarında bir ödeme yapılır.

Hayat Sigortası teminatları nedir?

Hayat sigortaları, öncelikle ana teminat olan vefat teminatını içermektedir. Hayat Sigortalarında vefat teminatı; sigortalının başına istenmeyen bir olay gelmesi sonucu vefat etmesi durumunda devreye girerek sigortalının önceden belirtmiş olduğu lehtar ya da kanuni varislerine sigorta poliçesinde belirtilen teminatları ödenmesidir.

Neden Hayat Sigortası yaptırmalıyım?

o    Herhangi bir sakatlık durumunda hayatınızı aynı şekilde devam ettirmenizi sağlar.

o    Vefat durumunda sevdiklerinize bırakabileceğiniz parasal bir varlık niteliği taşır. Eğitimini devam ettirmekte olan çocuklarınız varsa eğitimlerinin yarım kalmamasını sağlar.

o    Poliçe kapsamına giren bir kaza sonucunda ortaya çıkan yüksek tutarlı tedavi giderlerinizin ödenmesini düşük primlerle sağlar.

o    Beklenmedik bir anda tehlikeli bir hastalığa yakalanılması durumunda kişilere finansal destek sağlar. (Salgın hastalıklar teminata dahildir.)

o    Ödenen primler yürürlükteki vergi kanunlarına göre belirli miktara kadar gelir vergisi matrahından düşülebilir.

 Hayat sigortasından kimler yararlanabilir?

 Birikim yapmak ve/veya hayatta karşılaşılabilecek çeşitli risklere karşı teminat sahibi olmak isteyen herkes hayat sigortasından yararlanabilir. Teminat türüne ve seçeceğiniz ürüne göre bazı ürünlerde sağlıklı olma koşulu ya da yaş sınırı aranabilir.

Birikim unsuru içeren hayat sigortası ile bireysel emeklilik sistemi arasındaki farklar nelerdir?

Birikim unsuru içeren hayat sigortaları yaşam kaybı ve/veya sakatlık teminatları da içerebilir ancak bireysel emeklilik sistemi sadece birikim amacı taşımaktadır.
Birikim unsuru içeren hayat sigortalarında yaş koşulu bulunmazken bireysel emeklilik sisteminden emekli olabilmek için 56 yaşını doldurmanız gerekmektedir.
Birikim unsuru içeren hayat sigortalarında fonlar sigorta şirketi tarafından yönetilir ve yatırım fonlu sigortalar hariç garanti edilen bir getiri oranı mevcuttur. Bireysel emeklilik sisteminde ise katılımcı yatırım fonlarını yatırım tercihi ve risk profili doğrultusunda kendisi belirler ve fonlar profesyonel portföy yönetim şirketlerince yönetilir, ancak garanti edilen bir getiri oranı yoktur.
Birikim unsuru içeren hayat sigortalarında kendiniz, eşiniz ve küçük çocuğunuz için ödediğiniz primleri vergi matrahınızdan indirebilirsiniz. Bireysel emeklilik sisteminde ise katkı paylarının %25’i oranında devlet katkısı ödenir. Birikimli hayat sigortası poliçelerinizden borç (ikraz) alabilirsiniz. Ancak bireysel emeklilik hesaplarınız için bu durum geçerli değildir.

Birden fazla hayat sigortası poliçesine sahip olabilir miyim?

Evet sahip olabilirsiniz. Poliçenizin şartlarına bağlı olarak sigorta şirketi sizden ek belge talep edebilir.

Kritik Hastalıklar Sigortası 

Kritik Hastalıklar riskinin gerçekleşmesi sonucunda ihtiyaç duyacağınız finansal desteği sağlamak amacıyla sizlere Kritik Hastalıklar Sigortası’nı sunuyor. 

20-65 yaşları arasındaysanız Kritik Hastalıklar Sigortası yaptırabilir, poliçe süresi boyunca kendinizi ve sevdiklerinizi kritik hastalıklar ve isterseniz vefat riskine karşı güvence altına alabilirsiniz. 

Çocuğum Eğitim Sigortası 

Çocuklarınızın Geleceğini Tesadüfe Bırakmayın, Güvence Altına Alın 

Çocuğum Eğitim Sigortası ile çocuklarınızın eğitimlerini tamamlamasını güvence altına alabilir, eğitim masraflarını beklenmeyen durumlara karşı garantileyebilirsiniz. 

Sigorta süresi ve prim seçeneklerini çocuklarınızın eğitim süresi, eğitim ücretleri ve bütçenize göre istediğiniz şekilde belirleyebilirsiniz. Ayrıca beklenmeyen durumlarda ödenecek teminat tutarını sabit veya azalan şekilde seçerek ödeyeceğiniz prim miktarlarını bütçenize göre ayarlayabilirsiniz. 

Çocuğum Eğitim Sigortası’nın teminatları dövize endekslenerek tüm ekonomik risklere karşı da ek bir güvence sağlamaktadır. 

Yıllık Hayat Sigortası 

Yıllık Hayat Sigortası, beklenmedik risklere karşı sizin ve ailenizin yaşam standartlarının aynı koşullarla korunarak devam etmesini sağlayan bir sigortadır.