Whatsapp Facebook Facebook Facebook Seyahat Sağlık Konut Hasar Anında Poliçemi Hatırlat Poliçemi Hatırlat SSS SSS Telefon Facebook Twitter Instagram Linkedin
WhatsApp ile Canlı Destek

Nakliyat Sigortası

Tekne Sigortası 

Her türlü deniz aracının deniz tehlikeleri nedeniyle uğrayabilecekleri hasarlara karşı teminat sağlamaktadır. Ancak, deniz vasıtalarının inşası ve denize indirilmeleri sırasında meydana gelmesi muhtemel hasarlar da, tekne sigortaları kapsamında değerlendirilmektedir. Tekne sigortasında teminat kapsamı Londra Sigortacılar Enstitüsü Tekne Klozları ile belirlenmektedir. 

Kıymet Nakliyat Sigortası 

Bu sigorta ile, altın vb değerli madenler ve taşlar, mücevher, nakit para ve benzeri kıymetli  malların bir taşıma aracı ile (gemi, kamyon, uçak, ya da tren) bir yerden bir yere taşınması sırasında poliçede yer alan kloz ve şartlar uyarınca bir kaza sonucunda zarar görmesi ve/veya silahlı gasp ve soygun riskleri teminat  altına alınır. 

Emtea (Yük) Nakliyat Sigortası 

Nakliyat Emtea Sigortaları, sigorta konusu emteaların  bir taşıma aracı ile  yurtiçi ve/veya yurtdışında bir yerden başka bir yere taşınması esnasında emteanın uğrayacağı maddi zararları,  poliçede yer alan kloz ve şartlarca teminat altına almaktadır. 

Nakliyat emtea sigortasi ile, sigorta konusu emtea için 3 farklı ana teminat sunulabilmektedir; 

1) Tam Zıya 

Sigorta konusu emteanın taşımayı gerçekleştiren araç ile birlikte tüm değerini yitirecek şekilde tamamen zarar görmesi riskine karşı güvence sağlayan teminat türüdür. 

2) Dar Teminat 

Taşımayı gerçekleştiren araç ve emteanın tamamen zarar görmesine ek olarak, taşıma aracının uğrayacağı kazalar (karaya oturma, alabora olma, çatışma, devrilme, yol çökmesi, seylap, dere taşması, hattan çıkma gibi), yangın, infilak gibi kısmi rizikoların da teminat altına alındığı teminat türüdür. 

3) Geniş Teminat 

Bu teminat türü sigorta konusu emteayı sevkiyat esnasında oluşabilecek ani beklenmedik ve öngörülemeyen olay veya kazalar neticesinde taşınan emteada meydana gelen hasar ve kayıplara karşı ilgili Enstitü Yük Klozunca teminat altına almaktadır. 

Yukarıda belirtilen ana risklere ek olarak, savaş, grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri ve terör rizikoları da ek prim karşılığında teminat kapsamına alınabilmektedir. 

Yurt içi Taşıyıcı Sorumluluk Sigortası 

Türkiye sınırları dahilinde kara yolu ile yük taşımacılığı yapan nakliyeci firmaların, kendilerine ait ve/veya kiraladıkları araçlarla taşıma hizmeti verdikleri müşterilerine ait emteayı taşırken teminat kapsamındaki bir rizikonun gerçekleşmesi sonucunda doğan yasal sorumluluklarını poliçede belirlenmiş şartlar ve limitler dahilinde teminat altına alan sigortalardır. 

Yurtiçi Taşıyıcı Sorumluluk Sigortası teminatı Nakliyat Emtea Sigortası’nın yerine geçmez. Sadece taşıyıcının Türk Ticaret Kanunu’na göre kusurlu olduğu durumlarda, poliçede yazılı şartlar ve limitler dahilinde teminat sağlar. 

Marina İşletenleri Hukuki Sorumluluk Sigortası 


Bu sigorta, marina veya çekek yeri işleten sigortalının, sigortalı mahalde marina/çekek yeri işletme faaliyeti ile ilgili olarak, bakım, gözetim ve kontrolü altındaki gemilere gelebilecek zarardan ve üçüncü kişilerin ölüm ve yaralanmasından doğan hukuki sorumluluğunu teminat altına alır. 

Marina/Çekek Yeri İşletenleri Sorumluluk Sigortası teminatı, aşağıda belirtilmiş rizikolar sonucu doğabilecek sorumlulukları, marina işletiminiz sırasında veya sebebiyle meydana gelmeleri kaydıyla teminat altına almaktadır: 

Kontrol ve gözetiminiz altında gerçekleştirilen onarım ve revizyon işlemleri, depolama faaliyetleri, kızağa alma, bir boşluğa veya şamandıraya bağlama, sudan çıkarma veya suya indirme veya yakıt ikmali esnasında ve sizin bakım, gözetim ve kontrolünüz altında bulunmakta olan deniz aracında meydana gelebilecek zarar veya ziyan  

Sigortacı tarafından belirlenmiş limitlerle sınırlı olması kaydıyla teknelerin taşınması  

Üçüncü kişi mülkler 

Üçüncü şahıs ölüm veya fiziksel yaralanmaları  

Otopark yükümlülüğü  

Tesis riskleri  

Kiracının yükümlülükleri 

CMR Sorumluluk Sigortası 

CRM Sigortası ile, taşıyıcının CMR Konvansiyon'una göre kusurlu olduğu durumlar güvence altına alınır. Uluslararası karayolu taşımacılığı yapan nakliyat firmalarının taşıdıkları yükle ilgili olarak CMR Konvansiyonu'ndan (Convention on the contract for the international carriage of goods by road) kaynaklanan hukuki sorumluluklarını poliçede belirtilen şartlar ve limitler dahilinde teminat altına alan sigorta türüdür. 

Uluslararası karayolu nakliyecileri, CMR Konvansiyonu bakımından istihdam ettikleri kişilerin ve taşımanın yapılması için hizmetinden faydalandıkları aracıların, görevlerini yerine getirirken işlemiş oldukları kusurlardan sorumludurlar. Bu sorumluluk, taşıyıcının malları taşınmak üzere teslim aldığı anda başlar ve varma yerindeki alıcıya teslime kadar devam eder. 

CMR Sigortası taşınan malın sigortası olmayıp, sadece taşıyıcının CMR Konvansiyon'una göre kusurlu olduğu durumlarda, konvansiyonun belirlemiş olduğu sorumluluk sınırları çerçevesinde doğacak sorumluluğu teminat altına alır.