Whatsapp Facebook Facebook Facebook Seyahat Sağlık Konut Hasar Anında Poliçemi Hatırlat Poliçemi Hatırlat SSS SSS Telefon Facebook Twitter Instagram Linkedin
WhatsApp ile Canlı Destek

Mühendislik SigortasıBüyük bir istek ve coşkuyla başlanan inşaat işleri, aynı zamanda pek çok risk barındıran uzun bir süreçtir… İnşaatlarınızı işe başladığınız günün coşkusu ve isteğiyle tamamlamak istiyorsanız, Can-Atar Sigorta, size çok geniş kapsamlı bir güvence sunuyor. 

Montaj All Risks Sigortası  


Günümüzün hızla gelişen teknolojisi ve insan gereksinimlerinin çeşitlenmesi, sanayicileri fabrikalarını ve tesisleri yenilemeye ve yeni yatırımlar yapmaya yöneltmektedir. Yeni yatırımlar gerçekleştirilirken, olası maddi kayıpların önüne geçebilmek için Montaj All Risks Sigortası bir gereklilik olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Montaj faaliyetlerinin başlangıcından bitimine kadar geçen süre içinde, montaj faaliyetlerine özgü ani ve beklenmedik sebeplerle ortaya çıkacak hasarların yanı sıra, 

Doğal afetler (deprem, sel, seylap, toprak kayması, fırtına...), Yangın, yıldırım, infilak, Hırsızlık vb. nedenlerle oluşabilecek riskleri de güvence altına alır. 

Tek poliçede pek çok sigorta çeşidini toplayarak, daha ekonomik ve takibi daha kolay bir çözüm sunar. 

Montaj Sigortasını, imalatçı veya satıcı (montaj işlerinden sorumlu ise), montaj işlerini yüklenen firma, monte edilecek ünite veya tesislerin sahibi yaptırabileceği gibi, her üçü de poliçede "sigortalı" olarak belirlenebilir. 

İnşaat All Risks Sigortası 


Doğal afetlerin ve ekonomik krizlerin sıkça yaşandığı ülkemizde çeşitli ölçekteki tüm yatırımların güvence altına alınması oldukça önem taşımaktadır. İnşaat All Risks Sigortası'nın gerekliliği; projenin devamlılığın sağlanması, sermaye, iş gücü ve zaman kayıplarının önüne geçilmesi konularında ortaya çıkmaktadır. 

İnşaat All Risks Sigortası; İnşaat faaliyetlerinin başlangıcından bitimine kadar geçen süre içinde, inşaat faaliyetlerine özgü ani ve beklenmedik sebeplerle ortaya çıkacak hasarların yanı sıra, 

Doğal afetler (deprem, sel, seylap, toprak kayması, fırtına...) 

Yangın, yıldırım, infilak, hırsızlık, şantiye-işletme kazaları, dikkatsizlik, sabotaj vb. nedenlerle oluşabilecek risklere karşı projeyi güvence altına alır. 

Tek poliçede pek çok sigorta çeşidini toplayarak, daha ekonomik ve takibi daha kolay bir çözüm olanağı sunar. 

Makine Kırılması Sigortası 


Ani ve beklenmedik bir sebepten ötürü sigortalı değerlerin onarım ve değiştirilmesini gerektirecek şekilde maddi hasara uğramasını; 

İşletme kazalarından, 

Modelin, imalatın, montajın, malzemenin, kalıbın, dökümün ve işçiliğin kusurlu olmasından, 

Yağlama kusurlarından, 

Elektrik enerjisinin doğrudan doğruya tesiri neticesi kısa devre, şerara, voltaj yükselmesi • ile izolasyon hatası ve atmosferik elektrikiyetin dolaylı etkilerinden, 

Tıkanma, yabancı maddelerin girmesinden, 

Santrifüj kuvvetinden husule gelen parçalanmalardan, 

Buhar kazanlarında ve buhar kaplarında su noksanlığından, 

Su çekiçlemesi, ani olarak aşırı ısınma veya soğumadan, 

Kapalı kaplardaki alçak basınç dolayısıyla meydana gelen ezilme, yırtılma, buruşma vb. deformasyonlardan, 

Fırtına ve kasırgadan, dondan veya çözülen buz parçalarının yürümesinden, 

İşletme personelinin veya üçüncü şahısların ihmali, kusuru, hatası, dikkatsizliği, veya sabotajından, 

İstisna edilmeyen diğer hallerden husule gelen maddi ziya ve hasarların gerektirdiği tamirat ve ikame masraflarını temin eder. 

Matkap, makas, bıçak testere, çelik veya madeni kalemler veya kesici alet ve edevat, matris “ve kalıplar, haddehanelerdeki sıcak hadde valsleri, şablon, modeller, resim ruloları, öğütücü, kırıcı, karıştırıcılar, elek ve kalburlar, halat, zincir, transport bantları ve kayışları gibi değiştirilebilir parçalar ile belirli sürelerde değiştirilmesi veya yenilenmesi mutad olan kömür fırçası ve lamba gibi parçalar (elektrikli izolasyon maddeleri ile izolasyon yağları dışında) temin edilmez. 

Elektronik Cihaz Sigortası  


Sigortacı bu poliçe ile bu poliçenin ayrılmaz cüzünü teşkil eden ekli cetvelde cinsi, sayısı, yapım yılları, niteliği ve sigorta kıymetleri yazılı, münferit ünite veya muhtelif birimler halinde belirtilmiş olan elektronik makine, teçhizat veya bilgi işlem sistemlerinin deneme devresinden sonra normal çalışır halde iken veya aynı işyerinde temizleme, bakım, revizyon ve yer değiştirme esnasında veya dururken, önceden bilinmeyen ani ve beklenmedik her türlü sebepten ve ezcümle; 


  • İşletme personelinin veya üçüncü kişilerin ihmali, kusuru, hatası, dikkatsizliği veya sabotajından, 
  • Sigortalı kıymetlerin bulunduğu mahalde yapılan hırsızlık veya hırsızlığa teşebbüsten, 
  • Hatalı dizayn ve malzemeden, 
  • Kısa devre, yüksek voltaj ve endükasyon akımının etkilerinden, 
  • Yangın, yıldırım, her nev’i infilak ve bunlar sebebiyle yapılan söndürme, yıkma ve kurtarma ameliyelerinden, 
  • Kavrulma, kararma, duman ve isden, 
  • Deprem hariç fırtına, sel, seylap, yer kayması, toprak çökmesi gibi tabii afetlerden, 
  • Su ve rutubet etkisi ve bunlardan doğan korozyon  hasarlarından, 
  • İstisna edilmeyen diğer hallerden, husula gelen maddi ziya ve hasarların gerektirdiği tamirat masrafları ve ikame bedellerini temin eder.