Whatsapp Facebook Facebook Facebook Seyahat Sağlık Konut Hasar Anında Poliçemi Hatırlat Poliçemi Hatırlat SSS SSS Telefon Facebook Twitter Instagram Linkedin
WhatsApp ile Canlı Destek

Otomatik Katılımda Devlet Desteği


Çalışanların işverenleri aracılığıyla otomatik olarak bir emeklilik planına dahil edilmesi ve ilgili kişilere istediklerinde plandan çıkma imkanı verilmesi esasına dayanan "otomatik katılım uygulaması" 5 ve üzeri olan iş yerlerinde çalışanlar için zorunlu bir hale getirilmiştir. Çalışanların sistemden caymalarına sebep olan en büyük etkenlerden birisi sistemin faydalarını yeterince bilmemeleridir. Şirketimiz bu konuda her an bilgi desteği sunmaktadır. 

Otomatik katılımda devlet desteği de hala net olarak anlaşılamamaktadır. Aşağıda devlet desteği ile ilgili detaylara kısaca yer verdik: 

Devlet Destekleri


1. Katkı payının %25'i oranında devlet katkısı,

2. 2 aylık cayma süresinin sonunda sistemde kalmayı tercih etmeleri halinde 1000 TL ilave devlet katkısı,


3. Emeklilik hakkının kullanılması halinde, bireysel emeklilik hesabında bulunan birikimini en az on yıl süreli bir yıllık gelir sigortası sözleşmesi


kapsamında almayı tercih eden çalışana, birikiminin %5’i karşılığı ek devlet katkısı sağlanır.


Emeklilik Hakkı

 Sistemde en az 10 yıl bulunan ve 56 yaşını tamamlayan çalışanlar emeklilik hakkı kazanır.


 Emeklilik hakkını kullanarak sistemden ayrılan çalışanlar, aşağıdaki teşviklerden tamamen faydalanır:


1. Düzenli olarak hesabına ödenen %25 oranındaki devlet katkısı

2. 1.000 TL tutarındaki sisteme giriş esnasında verilen devlet katkısı

 Çalışan birikimini 3 yöntemle alabilir:

1. Toplu Para

2. Programlanmış Geri Ödeme: Kendi belirleyeceği tutarda emekli maaşı şeklinde alır ve parasının tamamı sonlanıncaya kadar devam eder.

3. Yıllık Gelir Sigortası: Ömür boyu emekli maaşı şeklinde alır.

• Bu tercihi kullanan çalışanın ek olarak verilen birikiminin %5 kadar daha devlet katkısı teşvikinden faydalanabilir.